Strumenti
Ensembli
Opera
Compositori
Esecutori

Testo: Lautari. Arrè. Malarazza.


Un servu, un jornu, stannu ?nta na chiazza
prijava a Cristu ?n cruci e ci dicia:
?Cristu lu me patruni mi strapazza
mi tratta comu ?n cani ppi la via.
Si piglia tuttu cu la so manazza
mancu la vita mia dici ca e mia
distruggila Gesu ?sta malarazza
distruggila Gesu fallu ppi mia
distruggila Gesu fallu ppi mia?.

Tu ti lamenti ma chi ti lamenti
pigghia lu bastuni e tira fora li denti.

E Cristu ci rispunni di la cruci:
?Chi forsi su spizzati li to? vrazza
cu voli la giustizia si la fazza
ca tantu nuddu la fara ppi tia.
Si tu si omu e non si testa pazza
ascuta bonu sta sintenzia mia
ca ju ?nchiuvatu ?n cruci non saria
s? avissi fattu zoccu dicu a tia

ca ju ?nchiuvatu ?n cruci non saria?.

Tu ti lamenti ma chi ti lamenti
pigghia lu bastuni e tira fora li denti.
Lautari